PPops

Các bước xoá tất cả bài đăng trên Faceboock cá nhân

 Trong vài trường hợp, bạn sẽ muốn xóa tất cả bài viết trên Facebook cá nhân hoặc Fanpage. Ví dụ:

+ Bạn mua lại Fanpage từ người khác và muốn thay đổi toàn bộ nội dung page.

+ Bạn bán Fanpage cho người khác.

+ Xóa nội dung nhưng vẫn giữ lại Facebook cá nhân để liên lạc với bạn bè.

Trong bài viết dưới đây, admin sẽ hướng dẫn bạn cách xóa tất cả bài viết trên Fanpage & Facebook cá nhân. Hãy bắt đầu từ thao tác trên Facebook cá nhân.

Các bước xoá tất cả bài đăng trên Faceboock cá nhân

1. CÁCH XÓA TẤT CẢ BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

Đối với tài khoản Facebook cá nhân, nếu các bạn muốn xóa tất cả bài đăng, các bạn thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập trang cá nhân.

+ Bước 2: Chọn Quản lý bài viết.

xóa toàn bộ bài viết trên facebook
Bạn cần phải vào trang cá nhân của mình để xóa bài

+ Bước 3: Tích chọn vào từng tháng để xóa toàn bộ bài viết thuộc tháng đó.

xóa các bài đăng trên facebook
Bạn làm theo 2 bước hướng dẫn trong hình phần lọc bài viết thì nằm bên trái

Ở phần này, các bạn có thể lọc bài viết theo:

- Người đăng (bạn hoặc người khác, hoặc tất cả).

- Bài viết bạn được gắn thẻ hoặc tất cả.

- Người đăng (tháng trước hoặc năm).

+ Bước 4: Chọn Tiếp.

+ Bước 5: Chọn Xóa bài viết & chọn Xong.

cách xóa hết tất cả bài đăng trên facebook
Chức năng xóa bài viết hỗ trợ tối đa 50 bài mỗi lần xóa

+ Bước 6: Bấm xác nhận Xóa Bài Viết.

Như vậy, bạn đã xóa tất cả bài đăng trên Facebook thành công. 

Ghi chú:

- Đối với ảnh bìa, ảnh đại diện, bạn không thể  xóa mà chỉ có thể ẩn.

- Đối với bài viết, hình ảnh bạn được gắn thẻ, bạn chỉ có thể ẩn hoặc yêu cầu gỡ thẻ chứ không thể xóa.

Khi đó, chức năng Xóa bài viết sẽ bị ẩn, chỉ hiển thị chức năng xóa hay ẩn bài viết.

cách xóa tất cả bài đăng trên facebook
Xác nhận lại lần nữa việc bạn có muốn xóa tất cả bài viết đã chọn hay không

2. CÁCH XÓA TẤT CẢ BÀI VIẾT TRÊN FANPAGE

2.1 Khi nào bạn cần xóa hết bài viết trên fanpage?

- Khi các bạn vừa mua fanpage, đổi tên và xây dựng lại chủ để nội dung mới.

- Khi các bạn chuyển đổi việc kinh doanh sản phẩm.

- Khi các bạn muốn chuyển đổi chủ đề nội dung.

Khi bạn không muốn dính dán gì đến nội dung cũ trên fanpage, thì có thể chọn cách xóa hết.

2.2 Hướng dẫn xóa tất cả bài đăng fanpage

+ Bước 1: Truy cập fanpage.

+ Bước 2: Chọn Công cụ đăng.

cách xóa các bài đăng cũ trên facebook
Vào phần trang giao diện fanpage, bên trên có tab Công cụ đăng, bạn nhấp vào đó

+ Bước 3: Stick chọn tất cả bài viết.

+ Bước 4: Chọn Hành động => chọn Xóa.

Như vậy, bạn đã xóa toàn bộ bài viết trên Fanpage thành công.

Với cách này:

- Mỗi lần các bạn có thể xóa được 25 bài.

- Đối với ảnh đại diện, ảnh bìa, và bài viết dạng chia sẻ từ trang khác thì các bạn chỉ có thể ẩn chứ không thể xóa.

xóa bài fanpage
Làm theo 3 thao tác trong hình nhé bạn

KẾT LUẬN

Trên đây là phần hướng dẫn cách xóa hết tất cả bài viết cũ trên fanpage. Các bạn có thể tham khảo.

Chúc thành công !!!

Xem nhiều tuần qua